NATURSKYDDSFÖRENINGEN I TOMELILLA

Österlens sköna vattendrag ( OBS. Studiecirkel om Vårt Viktiga Vatten startar – se programsidan ) Vår förening har, liksom Ystadskretsen, en representant i Nybroåns vattenråd. Under föregående år har det varit intensivt samråd med övriga vattenråd på Österlen. Bland annat är Verkeån med och denna är Skånes renaste vattendrag. Det har ansökts om bidrag från […]

Läs mer