Styrelsen

 

Ingmar Jönsson ordförande och kontaktperson
0417-401 42       Ingmar email

Eva Ditlevsen vice ordförande
0417-262 27       Eva email

Andrea Nowag kassör
0705-63 32 73    Andrea email

Sara Albinson sekreterare
0417-32088      Sara email

Jörgen Börjesson ledamot
0414-713 32   Jörgen email

Lena Wallin ledamot
0702-22 80 62  Lena email

Frieder Hums ledamot
0417-102 84       Frieder email

Mattias Gustafsson ledamot
0730 – 51 03 73      Mattias email

Göran Gustafson valberedning
0709 – 67 60 60      Göran email

Lotta Hedström valberedning
0709- 95 73 90    Lotta email  Lotta email