Styrelsen

 

Eva Ditlevsen, ordförande och kontaktperson
0723-06 22 80     Eva email

Per Skoog, vice ordförande
0705- 19 26 48     Per email

Andrea Nowag, kassör
0705-63 32 73    Andrea email

Charlotte Lindström,sektererare
0709-92 87 19      Charlotte email

Andreas Mattsson, ledamot
0730- 22 41 30       Andreas email

Mattias Gustafsson, ledamot
0730-51 03 73     Mattias email

Kenneth Rosenqvist, ledamot
Kenneth email

Sara Albinsson, ledamot
0737-15 05 93  Sara email

Göran Gustafson, valberedning
0709 – 67 60 60      Göran email

Lotta Hedström, valberedning
0709- 95 73 90    Lotta email  Lotta email

 

Stadgar NIT