Program

Vår- och sommarprogram 2023

Måndag 13 mars
Årsmötet hålls på Tryde 1303 kl. 19.00. Vi fikar och delar ut miljö- och naturvårdspriset. Nils Carlsson, rovdjursexpert, föreläser om varg i Skåne. Kontakt: Eva 0723-06 22 80 info: www.tryde1303.com

 

Onsdag 22 mars
NIT besöker bibblan! Kom och prova din artkunskap med Naturfalken. Kul för både barn och vuxna. Drop in mellan 14.00-18.00. Kontaktperson: Sara 0737- 15 05 93.

 

Lördag 22 april
Klädbytardag i samarbete med Tryde 1303 som ligger strax norr om Svamparondellen. Kl. 11-16. Tag med fem plagg och byt ut dem mot fem nya. Smart för både miljön och din ekonomi. För mer info kolla in www.tryde1303.com Kontakt: Ingmar 0730-68 63 21.

 

Tisdag 25 april
Vi besöker Hörjelgården tillsammans med LRF Ramsåsa-Benestad. Ta med fika och kläder efter väder. Samling på Lidls parkering klockan 18:30 eller vid Hörjelgården klockan 19:00. Kontakt: Ingmar 0730-68 63 21.

 

Söndag 7 maj
Familjedag i Skogsbacken. NIT bjuder på grillad korv och fika. Tipspromenad och olika aktiviteter i naturen. Samling på Idrottplatsens parkering klockan 12.00. Kontakt: Sara 0737- 15 05 93

 

Måndag 5 juni
Naturnatten på Stenshuvud. Tillsammans med våra grannkretsar och Naturum Stenshuvud tar vi en titt på nattens natur. Mer info finns på vår hemsida. Ta med varma kläder, ficklampa och vattentåliga skor. Samling vid Stenshuvuds parkering kl. 21:30. Kontakt: Sara 0737- 15 05 93

 

Söndag 18 juni
De vilda blommornas dag besöker vi Bengtemölla, utanför Brösarp. Unikt med Brösarps norra backar är den kalkrika sandstäppen med karaktärsarter som stor sandlilja, hedblomster, tofsäxing, fältmalmört, sandnejlika mm. Vandringen är på ca 5 km, med inslag av backar. Ta med eget fika och kläder efter väder. Samling på Lidls parkering klockan 09:30 eller vid Rastplats Brösarp (Piraten) klockan 10:00. Kontakt: Mattias 0730-51 03 73

 

Söndag 20 augusti
Vi vandrar i Fyledalen. En guidad tur där vi tittar på Trydeån, ekskogen och bokskogen. Samling vid gamla tegelbruket klockan 10.00. Ta med kläder efter väder och fika. Kontakt Sara 0737- 15 05 93.