Program

Vår- och sommarprogram 2017  ( Öppen studiecirkel om Vårt Viktiga Vatten – se nedan )

 

Torsdag 23 mars

Hör meteorologen Nils Holmqvist berätta om boken ”Himlen är vackrast med lagom mycket moln” – en pedagogisk, poetisk och humoristisk berättelse om allas favoritsamtalsämne nummer ett. Tomelilla bibliotek kl. 18.45. Föranmälan 0417 – 181 90

 

 

Lördag 1 april

Klädbytardag i samarbete med Tryde 1303 som ligger strax norr om Svamparondellen. Kl. 11 -17. Tag med fem plagg och byt ut dem mot fem nya. Smart för både miljön och din ekonomi. För mer info kolla in www.tryde1303.com.
Kontakt: Sara 0737 – 15 05 93

 

 

Söndag 9 april

Ejderns dag i Kåseberga. En möjlighet att se det som vanligen enbart kunniga och erfarna fågelskådare ser. Samling på Lidls parkering kl. 09.00. Ta med varma kläder, kikare eller tubkikare.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42.

 

 Onsdag 3 maj

Var med om en spännande kväll då vi lyssnar på grodornas spel. Vi samlas på Lidls parkering i Tomelilla kl. 20.30 eller Högaborgs naturreservat kl. 21.00.Ta med varma kläder, stövlar, ficklampa, något att sitta på och fika.
Kontakt: Sara 0737 – 15 05 93

 

Tisdag 9 maj

Tegelbrukets historia, Fyledalen. Tillsammans med  LFR Ramsåsa- Benestad. avdelning. Sedan grillar vi och LRF bjuder på korv och dricka. Kläder efter väder. Samling på Lidls parkering kl. 18.30 och gamla tegelbruket kl. 19.00.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 Söndag 14 maj

Natursnokarna åker till Listarums grustag för att leta efter sandödla och snok. Aktiviteten är anpassad för familjer med barn upp till 12 år. Samling kl. 10.30 på Lidls parkering och 11.00 vid grustaget. Samåkning går att ordna från Tomelilla. Ta med fika och gärna en kikare. Föranmälan till Sara, 0737 – 15 05 93, sara_albinson@yahoo.se

 

 

Lördag 3 juni

Oxhagen och i Ållskog – Ystads senaste naturreservat, tillsammans med naturskyddsföreningen i Ystad. Efter en 35 år lång process har så äntligen Oxhagens naturreservat blivit verklighet. Den biologiska mångfalden är hög och det finns åtskilliga rödlistade arter i området. Samling på Lidls parkering kl. 09.00. Ta med lupp, kikare olch fika.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 Söndag 4 juni

Natursnokarna åker på får-safari i Onslunda och lär sig om ekologisk produktion. Aktiviteten är anpassad för familjer med barn upp till 12 år. Samling kl. 09.30 på Lidls parkering och 10.00 på Åsgård. Samåkning går att ordna från Tomelilla. Ta med fika. Föranmälan till Sara senast 7/5, 0737 – 15 05 93, sara_albinson@yahoo.se

Söndag 18 juni

Vilda blommors dag – Kabusa
Kabusa är en perfekt lokal att besöka på De vilda blommornas dag. Samling på Lidls parkering kl.09.00. Ta med flora, lupp och fika.
Kontakt: Mattias: 0730 – 51 0373

 

 Verkar någon programpunkt intressant? I så fall är du hjärtligt välkommen att delta, vare sig du är medlem eller inte. Det gäller även våra grannkretsar.

Öppen studiecirkel med temat Vårt Viktiga Vatten

Du är så välkommen att ansluta vilka gånger du vill och kan. Vanligen en tisdag eftermiddag. Cirkeln är gratis. INFO om tider mm samt anmälan: lotta.hedstrom@mp.se

Tisdag 21 mars

Globala vattentillgångar. Trydegården 1303 kl. 18.00. Lotta Hedström . Fika.

 

Tisdag 18 april

Vattenskyddsområden och Vattenråd – fältbesök Tommarpsån. Charlotte Lindströn, kommunekolog i Tomelilla, guidar och berättar om naturliv och problem – samt har en fin liten överraskning. Österlens vattenråd presenterar sin verksamhet och vad man gör i och runt Tommarpsån och andra vattendrag. Samling vid Smedstorps station kl. 18.00. Ta med fika.

 

Tisdag 2 maj

Våtmark och Verkeån – vandring Borstakärr till Verkeån med Charlotte Lindström vårt renaste vattendrag. Utepromenad från Borstakärr till Verkeån med Charlotte Lindström. Samling vid Christinehofs slott kl. 16.00. Fika.

Tisdag 13 juni

Skörda regnvatten på Österlens folkhögskola och ”översilningsängar” på Hörjelgården. Samling kl. 16.00 på Folkhögskalan. Eva Mattiasson och Ingmar Jönsson, SNF. Medtag fika.

 

Tisdag 15 augusti

Studiebesök på Rosendals reningsverk i Tomelilla med VA-chefen Christina Jönsson. Samling kl. 16.00

Kontakt: Lotta Hedström 0709 – 95 73 90  lotta.hedstrom@mp.se