Program

Höst- och vinterprogram 2022-2023

 

Torsdag 15 september
Vi lyssnar till kronhjortarnas bröl i Fyledalen. Ta med kaffekorg och varma kläder. Samling vid Lidls parkering i Tomelilla kl. 20.00 eller Högestad brandstation kl. 20.30. Kontakt: Ingmar 0730-68 63 21

 

Lördag 8 oktober
Svampexkursion i Kronoskogen. Sigvard Svensson från Puggehatten guidar oss. Vi tittar på signalarter och matsvamp. Då ingen större inventering har gjorts i reservatet vet vi inte riktigt vad vi kommer hitta, men bra förutsättningar finns. Samling Kronoskogens parkering kl.10.00. Ta med fika och kläder efter väder. Kontakt: Sara 0737-15 05 93

 

Lördag 5 november
Vi lyssnar till dovhjortarnas bröl i Fyledalen. Ta med kaffekorg och varma kläder. Samling vid Lidls parkering i Tomelilla kl. 14.30 eller Tegelbruket kl. 15.00. Kontakt: Ingmar 0730-68 63 21

 

Måndag 14 november
Artdatabanken – Sveriges kunskapscentrum för flora och fauna. Ulf Gärdenfors, tidigare chef och professor i naturvårdsbiologi vid Artdatabanken i Uppsala berättar om Sveriges rödlista, åtgärdsprogram för hotade arter, Artportalen och Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Biblioteket i Tomelilla kl.18:00. OBS! Föranmälan till biblioteket 0417-181 90, biblioteket@tomelilla.se. Kontakt: Sara 0737-15 05 93

 

Tisdag 29 november
Fjärilar i trädgården. Erik Cederberg föreläser om dagfjärilarnas behov och förklarar hur dessa kan vägleda oss i utformningen av en fjärilsvänlig trädgård. Åhörarna får även ett dokument med en sammanställning över de viktigaste fjärilsväxterna. Biblioteket i Tomelilla kl.18:00. OBS! Föranmälan till biblioteket 0417-181 90, biblioteket@tomelilla.se. Kontakt: Sara 0737-15 05 93

 

Måndag 5 december
Årets bilder med våra grannkretsar. På Tranesgården i Skåne Tranås, 19.00. Alla är välkomna att visa sina bilder! Tiden är begränsad till tio minuter per visning och anmälan görs till Göran Gustafson, 0709-67 60 60 eller goran@allevad.com, Fika kan köpas för 30 kr. Kontakt: Eva 0723-06 22 80

 

Måndag 6 januari
Trettondagslunken går utmed kända örnmarker i Fyledalen med Göran Gustafson som guide. Ta med kikare, varm klädsel och fikakorg. Samling vid Lidls parkering kl. 09.30 eller Lyckeås parkering kl. 10.00.  Kontakt: Ingmar 0730- 68 63 21

 

Måndag 13 mars
Årsmötet hålls på Tryde 1303 kl. 19.00. Vi fikar och delar ut miljö- och naturvårdspriset. Nils Carlsson, rovdjursexpert, föreläser om varg i Skåne. Kontakt: Eva 0723-06 22 80 info: www.tryde1303.com