Program

Höst- och vinterprogram 2017 – 2018

Ängshöet måste bort från kärret

Lördag 2 september

Efter slåttern är det dags att räfsa Järstorpskärret. Är vi många blir det en snabb och trevlig naturvårdsinsats! ag med handskar, räfsa och stövlar. Föranmälda deltagare bjuds på fika. Samling på Lidls parkering kl. 09.30 och Andrarums kyrka kl. 10.00.
Kontakt: Mattias 0730-51 03 73

 

 

Lövgrodan ömsar skinn

Söndag 10 september

Natursnokarna leker och letar grodor och ormar i Fyledalen. Aktiviteten är anpassad för familjer med barn upp till 12 år. Samling kl. 13.00 på Lidls parkering. Obligatorisk anmälan till Sara Albinson, 0737 – 15 05 93, sara_albinson@yahoo.se

 

      

 

Onsdag 13 september

Vi lyssnar till kronhjortarnas bröl i Djurrödsravinen tillsammans med Kristianstads naturskyddsförening. Ta med kaffekorg och varma kläder. Samling på Lidls parkering i Tomelilla kl. 19.30 eller Andrarums kyrka kl. 20.00.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

Brösarps norra backar

 

 Lördag 30 september

 Vandring i Brösarps backar i samverkan med Albo Härads Hembygdsförening som berättar om Glimmebodagården. Vi tittar på flora, biologi och brukningshikstoria. Ta med fika och kläder efter väder. Samling på Lidls parkering kl- 13.30 och Glimmebodagården kl. 14.00. Sträckan är ca 4 km lång i backig terräng.
Kontakt: Eva 072 – 306 22 80

 

Havsöringen ( Salmo trutta trutta)

Söndag 22 oktober

Höstvandring vd Haväng. Vi tittar på Verkaån, Öradekaren och får veta mer om Lindgrens länga, im samverkan med Skepparpsåns museiförening. Har vi tur ser vi havsörn. Samling vid Lidls parkering kl. 09.00 eller vid Haväng vandrarhems parkering kl. 10.00. Ta med fika och kläder efter väder.
Kontakt: Jörgen 0760 – 96 04 80

 

 

Snöleopard ( Uncia uncia) är en hotad art från Centralasien

Tisdag 21 november

Tom Svensson, naturfotograf: Vid vägs ände.
Tom Svensson är en internationellt uppmärksammad artbevarare och naturfotograf som med kameran som uttrycksmedel och vapen kämpar för att göra skillnad för hotade arter och habitat. Biblioteket i Tomelilla kl. 18.45.
OBS! Föranmälan till biblioteket 0417 – 181 90
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

Tisdag 5 december

 Årets bilder med våra grannkretsar. Folkhögskolan i Tomelilla kl. 19.00 ( vita byggnaden , 2 våningen). Alla är välkomna att visa sina bilder från året som gått ! Tiden är begränsad till ca tio minuter per visning och anmälan görs till Göran Gustafson 0709 – 67 60 60 eller 0411 – 55 21 66. Fika kan köpas för 30 kr.

 

Mot Ellestadssjön

 

 Lördag 6 januari

 Trettondagslunken med våra grannkretsar går som vanligt till örnmarker. Ta med varm klädsel och fikakorg. Samling vid Lidls parkering kl. 08.30.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

Söndag 21 januari

Natursnokarna hälsar på storkarna i Hemmestorps mölla. Vi lär oss mer om denna fina fågel och hur arbetet i hägnet går till.
Aktiviteten är anpassad för familjer med barn upp till 12 år. Samling kl. 13.00 på Lidls parkering. Obligatorisk anmälan till Sara Albinsson, 0737 – 15 05 93, sara_albinson@yahoo.se

 

 

     

Tisdag 20 februari

Årsmöte hålls på Tryde 1303 kl. 19.00. Vi fikar och delar ut miljö – och naturvårdspriset. Patrik Axelsson från Klioppan föreläser om kungsfiskare.
Kontakt: Sara Albinson: 0737 – 15 05 93, info: www.tryde1303.com

Verkar någon programpunkt intressant? I så fall är du hjärtligt välkommen att delta, vare sig du är medlem eller inte. Det gäller även våra grannkretsar.

Öppen studiecirkel med temat Vårt Viktiga Vatten

Du är så välkommen att ansluta vilka gånger du vill och kan. Vanligen en tisdag eftermiddag. Cirkeln är gratis. INFO om tider mm samt anmälan: lotta.hedstrom@mp.se

Tisdag 21 mars

Globala vattentillgångar. Trydegården 1303 kl. 18.00. Lotta Hedström . Fika.

 

Tisdag 18 april

Vattenskyddsområden och Vattenråd – fältbesök Tommarpsån. Charlotte Lindströn, kommunekolog i Tomelilla, guidar och berättar om naturliv och problem – samt har en fin liten överraskning. Österlens vattenråd presenterar sin verksamhet och vad man gör i och runt Tommarpsån och andra vattendrag. Samling vid Smedstorps station kl. 18.00. Ta med fika.

 

Tisdag 2 maj

Våtmark och Verkeån – vandring Borstakärr till Verkeån med Charlotte Lindström vårt renaste vattendrag. Utepromenad från Borstakärr till Verkeån med Charlotte Lindström. Samling vid Christinehofs slott kl. 16.00. Fika.

Tisdag 13 juni

Skörda regnvatten på Österlens folkhögskola och ”översilningsängar” på Hörjelgården. Samling kl. 16.00 på Folkhögskalan. Eva Mattiasson och Ingmar Jönsson, SNF. Medtag fika.

 

Tisdag 15 augusti

Studiebesök på Rosendals reningsverk i Tomelilla med VA-chefen Christina Jönsson. Samling kl. 16.00

Kontakt: Lotta Hedström 0709 – 95 73 90  lotta.hedstrom@mp.se