Program

Vår- och sommarprogram 2020

Onsdag 29 april Inställt!

Ulf Gärdenfors från SLU föreläser om artdatabanken. Klockan 19 00 i Andrarums IFs klubbstuga, Södra Björstorp. Samling på Lidls parkering
kl. 1 8 30 . NIT bjuder på fika . Kontakt Jörgen Börjesson, 0760 96 04 80

Lördag 16 maj

Eva Ditlevsen lär oss om geologin runt Andrarums alunbruk. Hittar vi några fossiler? Vi samlas på Lidls parkering i Tomelilla kl. 14:30 eller på parkeringsplatsen söder om Verkeån, vid kaffestugan kl. 15:00. Ta med fika, lupp och oömma kläder, du kommer bli smutsig! Lätt vandring i ca två timmar. Kontakt: Eva, 072-306 22 80.

Tisdag 19 maj Inställt!

Vi besöker Eriksdal tillsammans med LRF Ramsåsa-Benestad för att titta på områdets geologi med Karl Ljung. Grillad korv och dricka erbjuds för 20kr. Kläder efter väder. Samling på Lidls parkering kl. 18:00 eller vid gamla Fyleverken vid Eriksdal kl. 18:30. Kontakt: Ingmar 0417- 401 42.

Fredag 5 juni Inställt!

Naturnatten! Vad händer i naturen när solen går ner? Ett samarrangemang med Naturum Stenshuvud och alla naturskyddsföreningar i sydöstra Skåne. Delta i flera olika guidningar, lär dig mer om nattfjärilar, fladdermöss och folktrons oknytt. Föreningen bjuder på fika. Samling vid Stenshuvuds parkering 21:00 eller Lidls parkering kl. 20:00. Kontakt: Ingmar 0417- 401 42.

Söndag 14 juni

De vilda blommornas dag. Vi upplever blomsterprakten i det fina Järstorpskärret. Där kan vi hitta bland annat tagelsäv , majnycklar och brudsporre Kärret bjuder på ganska svår och blöt terräng. Samling på Lidls parkering kl. 10:00, Andrarums kyrka kl. 10:30 och Björnastad kl. 11:00. Ta med lupp, kikare och fika. Kontakt: Mattias, 0730 51 03 73

Lördag 8 augusti

Vi besöker Österlenhampa. Thomas och Marina Jacobsson, som tilldelats miljö- och naturskyddspriset 2019, guidar oss genom hampafälten. Lär om hampans olika egenskaper och vad den används till. Samling på Lidls parkering kl. 13:30 eller S.Kverrestad 114, kl. 14:00. Kontakt: Ingmar 0417- 401 42.

Torsdag 13 augusti

Tillsammans med Albo Härads Hembygdsförening går vi på byvandring i Agusa (fortsättning på förra årets vandring). Guide är Per Åke Karlsson. Ta med kläder efter väder och fika. Samling på Lidls parkering kl. 17:30 eller vid Agusastugans parkering kl. 18.30. Kontakt: Ingmar 0417- 401 42.