Program

 

Höst – och vinterprogram 2018- 2019

Järstorpskärret.

Lördag 8 september

Efter slåttern är det dags att räfsa Järstorpskärret. Är vi många blir det en snabb och trevlig naturvårdsinsats. Att sköta kärret är ett åtagande från Länsstyrelsen för att bevara flora och fauna i extremrikkärret. Ta med handskar, räfsa och stövlar. Förhandsanmälda deltagare bjuds på fika.
Samling vid Lidls parkering kl. 09.30 eller Andrarums kyrka kl. 10.00.
Kontakt: Mattias 0730 – 51 03 73

 

 

Kronhindar

Torsdag 13 september

Vi lyssnar på kronhjortarnas bröl i Fyledalen tillsammans med Kristianstads naturskyddsförening. Ta med kaffekorg och varma kläder.
Samling vid Lidls parkering i Tomelilla kl. 19.30 eller Högestads brandstation kl.20.00.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 

      

Söndag 7 oktober

Vandring utmed Gårdslösaleden med fornlämningar, stenbrott och fin natur. Ta med fika och kläder efter väder.
Samling vid Lidls parkering kl. 09.30 och Smedstorps station kl. 10.00. Sträckan är ca 2 km lång.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 

Klammersbäck, Vitaby

 Lördag 20 oktober

Vandring längs Klammersbäck med fokus på vattenfrågor och vattenkvalitet. Vår guide är Valentina Zülsdorff, projektledare för Österlens sköna vattendrag. Medarrangör Österlens naturskyddsförening.
Samling vid Lidls parkering kl. 09.00 eller vid parkeringen till Vitemölla strandbackar kl. 10.00. Ta med fika och kläder efter väder.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 

Ramslök Fyledalen

Tisdag 23 oktober

Göran Gustafson tar med oss på en fotoresa genom Fyledalen, fylld av spännande flora och fauna.
Biblioteket i Tomelilla kl. 18.45 OBS!
Föranmälan till biblioteket 0417 – 181 90  Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 

Råbock

Tisdag 4 december

Årets bilder med våra grannkretsar. Folkhögskolan i Tomelilla kl. 19.00. Alla är välkomna att visa sina bilder från året som gått. Tiden är begränsad till ca 10 min per visning och anmälan görs till Ingmar Jönsson 0417 – 401 42. Fika kan köpas för 30 kr.
Kontakt: Eva 0723 – 06 22 80

 

 

Kungsörn hona

Söndag 6 januari

Trettondagslunken med våra grannkretsar går utmed Sövdesjöns örnmarker. Ta med kikare, varm klädsel och fikakorg.
Samling vid Lidls parkering kl. 09.00.
Kontakt: Ingmar 0417 – 401 42

 

 

Humla

Tisdag 19 februari

Årsmötet hålls på Tryde 1303 kl. 19.00. Vi fikar och delar ut miljö- och naturvårdspriset. Sandra Lindström föreläser om humlor och andra pollinerande insekter.
Kontakt: Sara 0737 – 15 05 93

Verkar någon programpunkt intressant ? I så fall är du hjärtligt välkommen att delta, vare sig du är medlem eller inte. Det gäller även våra grannkretsar.