Vitsippor i mängder!

Inled det nya årets naturupplevelser med ett besök vid Kronovall eller Christinehof när vitsipporna blommar och av vitt och grönt täcker marken. Kronovalls stora vång och parkering nås via grusväg med skyltning precis vid infarten till slottsområdet och vid Christinehof finns parkeringen vid själva slottet. https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/tomelilla/kronovalls-store-vang.html    

Läs mer