NATURSKYDDSFÖRENINGEN I TOMELILLA

De vilda blommornas dag

Vi upplever blomsterprakten i det fina Järstorpskärret. Där kan vi hitta bland annat tagelsäv , majnycklar och brudsporre Kärret bjuder på ganska svår och blöt terräng. Söndag 14 juni Samling på Lidls parkering kl. 10:00, Andrarums kyrka kl. 10:30 och Björnastad kl. 11:00. Ta med lupp, kikare och fika. Kontakt: Mattias, 0730 51 03 73