Tisdag 12 september – En kväll om kronhjort

OBS! Ny lokal!

Vi börjar kvällen med ett föredrag av Anders Jarnemo, om det skånska kronviltets historik i Skåne, dess ekologi och beteenden, samt om den unika förvaltningen av kronvilt som vi har i Skåne. Därefter åker vi och lyssnar på kronhjortanas bröl i Övraby. Start kl. 19.00 i Kverrestads bygdegård, adress Norra Kverrestad 1316. Kontakt: Andrea 0705 – 63 32 73 

 

Lördag 9 september – Praktisk ängsvård vid Järstorpskärret

Praktisk ängsvård – ta chansen och lär dig mer om skötsel av en äng när vi räfsar Järstorpskärret. Samling vid Lidl kl. 09.30 och Andrarums kyrka kl. 10.00. Ta med fika och stövlar. Kontakt: Mattias 0730 – 51 03 73

Före det moderna jordbrukets införande hette det att äng är åkers moder. Ängen behövdes till höproduktion och höet behövdes i sin tur som mat till djuren under vintern. Djuren gav mjölk och kött, men även, och kanske viktigast av allt, gödsel för åkrarna. Ogödslad ängsmark med lång hävd (skötsel) är bland de mest artrika naturtyper vi har i Sverige.

År 2006 fanns det 7000 ha äng kvar i Sverige. Detta skall jämföras med drygt en miljon vid 1800-talets slut. Man kan kanske tycka att det finns väldigt stora arealer av ängsmark när man rör sig ute i landskapet, men det man ser är mestadels artfattig vallodling och konstgödslad hagmark. Ogödslad hagmark finns det heller inte så mycket av, dock mer än av äng.

Naturligtvis handlar det hela om produktion av mat och ekonomi. Det är inte ekonomiskt lönsamt för en bonde att bedriva jordbruk som förr då vartenda grässtrå räknades. Sommaren 2018 fick vi dock känna av en situation där antalet grässtrån räknades. Hoten mot de ängar som finns kvar är gödsling, utdikning och igenväxning.

Naturskyddsföreningen i Tomelilla har i ett 15-tal år skött Järstorpskärret som en äng. Järstorpskärret är ett så kallat extremrikkärr där kalkhalten medför en unik flora och fauna. En äng ska fagas, brännas och slåttras vid rätt tidpunkt, helst i linje med den lokala slåttertraditionen. Vi har inte fagat och bränt och slåttern, som sker med maskin, utförs väldigt sent. Det ska dock sägas att skötseln har utförts i samråd med Länsstyrelsen i Skåne. Resultatet har blivit bra och arealen äng/rikkärr har ökat och de växter som är typiska för naturtypen har gynnats. /Mattias Gustafsson

Söndag 20 augusti – Fyledalen

Söndagen den 20/8 vandrar vi i Fyledalen. En guidad tur med Charlotte Lindström där vi tittar på Trydeån, ekskogen och bokskogen. Samling vid Gamla Tegelbruket klockan 10.00. Sträckan är ca 3 km lång. Ta med kläder efter väder och fika. Kontakt Sara 0737- 15 05 93.

Söndag 7 maj


Familjedag i Skogsbacken. NIT bjuder på grillad korv och fika. Tipspromenad och olika aktiviteter i naturen. Samling på Idrottplatsens parkering klockan 12.00. Kontakt: Sara 0737- 15 05 93

Teater om klimatångest

Relationsdramat Skapelsen visas i Teaterhallen i Tomelilla Folkets Park Tisdagen 14 mars kl 19:00
Biljetter kan bokas i Tomelilla Bibliotek eller på Tickster.

I nyskrivna Skapelsen försöker dramatikern Ada Berger att med humor möta klimatångesten genom att titta på föräldraskapet och generationskedjorna som tycks leda in i mänsklighetens slut. En natt får höggravida Hanna besök av sin ofödda dotter My som är lika gammal som hon och två parallella tidsåldrar möts, år 2023 och 2063.  Med den akuta klimatkrisen som fond träder ett relationsdrama fram om moderskap och framtidstro.

Regi och av Ada Berger (Bland annat hyllad för att ha dramatiserat Liv Strömquists seriealbum.) Riksteatern i samarbete med Örebro Teater.

Skapelsen är en pjäs som ställer frågor som gnager i många idag eller vi alla borde fundera på, fast tar sig an det ofta ångestfyllda temat på ett lekfullt sätt.

Måndag 6 januari

Trettondagslunken går utmed kända örnmarker i Fyledalen med Göran Gustafson som guide. Ta med kikare, varm klädsel och fikakorg. Samling vid Lidls parkering kl. 09.30 eller Lyckeås parkering kl. 10.00.  Kontakt: Ingmar 0730- 68 63 21

Lördag 8 oktober

Svampexkursion i Kronoskogen. Sigvard Svensson från Puggehatten guidar oss. Vi tittar på signalarter och matsvamp. Då ingen större inventering har gjorts i reservatet vet vi inte riktigt vad vi kommer hitta, men bra förutsättningar finns. Samling Kronoskogens parkering kl.10.00. Ta med fika och kläder efter väder. Kontakt: Sara 0737-15 05 93

Torsdag 15 september


Vi lyssnar till kronhjortarnas bröl i Fyledalen. Ta med kaffekorg och varma kläder. Samling vid Lidls parkering i Tomelilla kl. 20.00 eller Högestad brandstation kl. 20.30. Kontakt: Ingmar 0730-68 63 21

Söndag 19 juni

De vilda blommornas dag.
Vi besöker Kronovalls store vång. Här kan man hitta kattfot, jungfrulin och slåttergubbe – blommor som har anor i det tusenåriga kulturlandskap som dessa ängs- och betesmarker består av. Ta med eget fika och vattentåliga skor. Samling på Lidls parkering kl. 09:30 eller vid reservatets parkering kl. 10:00. Kontakt: Mattias 0730-51 03 73