Måndag 14 mars

Vårens årsmöte hålls i Andrarum IFs klubbstuga, Brunnsvik 22, Smelyckevägen, klockan 19:00. Ulf Gärdenfors föreläser om Artdatabanken. NIT bjuder på fika, anmälan till Andrea, 0705- 63 32 73.

Läs mer

Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är biologiska mångfaldens dag. Naturskyddsföreningen i Tomelilla tipsar om en utflykt i skymningen till Store vång naturreservat eller Högaborgs naturreservat för att lyssna på lövgrodorna. Ta med stövlar och ficklampa.

Läs mer

Vitsippor i mängder!

Inled det nya årets naturupplevelser med ett besök vid Kronovall eller Christinehof när vitsipporna blommar och av vitt och grönt täcker marken. Kronovalls stora vång och parkering nås via grusväg med skyltning precis vid infarten till slottsområdet och vid Christinehof finns parkeringen vid själva slottet. https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/tomelilla/kronovalls-store-vang.html    

Läs mer

Miljö- och naturskyddspriset 2020

Anna och Holger Olin, från Activs gård i Tomelilla, får Natur- och miljöpriset 2020. Activs gård är ett jordbruksföretag som drivs ekologiskt med bland annat odling av baljväxten gråärt som binder kväve och gör jorden mer näringsrik. Dessutom har de KRAV-uppfödda kycklingar sedan 2015. Grattis Anna och Holger! https://www.facebook.com/Activs-G%C3%A5rd-128568310539718

Läs mer