NATURSKYDDSFÖRENINGEN I TOMELILLA

Naturreservatet Onslunda Sten I år har ännu ett naturreservat bildats i Tomelilla kommun. Området ät 116 hektar stort och består av 44 olika fastigheter och är en samfällighet. Unik bokskog av flerstammiga, knotiga och kortvuxna träd karakteriserar området. Det finns även stora kulturella lämningar. Vi kommer att genomföra en vandring i området denna vår där […]

Läs mer