Fågelklubben Coccothraustes

Bilder från fågelklubbens exkursioner i någorlunda tidsordning